Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.)

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY przed 16 r.ż.)

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 


Wnioski tylko dla obywateli z Ukrainy

 

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – PFRON

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH I W BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Kwestionariusz do oceny funkcjonowania społecznego osoby niepełnosprawnej

klauzula informacyjna.

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2022

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Zaświadczenie lekarskie A1

Oświadczenie A1

Obszar A Zadanie 2 – uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Zaświadczenie lekarskie A2

Oświadczenie A2

Obszar A Zadanie 3 – uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Oświadczenie A3

Zaświadczenie lekarskie A3

Obszar A Zadanie 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Oświadczenie A4

Zaświadczenie lekarskie A4

Obszar B Zadanie 1 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Oświadczenie B1

Zaświadczenie lekarskie B1 - osoby niewidome, głuchoniewidoma, słabowidzące

Zaświadczenie lekarskie B1 - niedowład kończyn górnych

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Oświadczenie B2

Zaświadczenie lekarskie B2

Obszar B Zadanie 3 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,

Oświadczenie B3

Zaświadczenie lekarskie B3

Obszar B Zadanie 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Oświadczenie B4

Zaświadczenie lekarskie B4

Obszar B Zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Oświadczenie B5

Obszar C Zadanie 1 – zakup wózka elektrycznego

Oświadczenie C1

Zaświadczenie lekarskie C1

Obszar C Zadanie 2 – utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Oświadczenie C2

Obszar C Zadanie 3 – zakup protezy kończyny,

Oświadczenie C3

Zaświadczenie lekarskie C3

Obszar C Zadanie 4 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Oświadczenie C4

Zaświadczenie lekarskie C4

Obszar C Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Oświadczenie C5

Zaświadczenie lekarskie C5

Obszar D- utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Oświadczenie D

Moduł II – uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym

MODUŁ II – STUDENT

Zaświadczenie ze szkoły

oświadczenie MII

 

Rehabilitacja społeczna - Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Wniosek - Sport, kultura, rekreacja i turystyka