Obsługa osób niepełnosprawnych - pok nr 8

Magdalena Jakubek - Referent

tel. 082 57 25 710

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2021

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.pdf

Już od 1 stycznia 2020 r. wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy (już od 1 stycznia), podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywności i rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

1. O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą  ubiegać   się:

    a) osoby  niepełnosprawne,   które   zostały   skierowane   na   turnus  przez lekarza,                   

    b) osoby,  których   przeciętny  miesięczny   dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony na kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie   przekracza kwoty:

         - 50% przeciętnego  wynagrodzenia na członka rodziny,

         - 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

2. Wysokość dofinansowania wynosi:

    a) dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

        dziecka do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lata

        uczącej się i niepracującej                                   - 30% przec. wynagrodzenia;

    b) dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności      - 27% przec. wynagrodzenia;

    c) dla osoby z lekkim stopniem   niepełnosprawności                    - 25% przec. wynagrodzenia;

    d) dla opiekuna osoby niepełnosprawnej                 - 20% przec. wynagrodzenia;

3.  Wymagane dokumenty:

     a) kopia aktualnego dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,

     b) Wniosek Turnus Rehabilitacyjny 2021

Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.pdf

     c) wniosek lekarski i informacja o stanie zdrowia.

     d) Kwestionariusz do oceny funkcjonowania społecznego osoby niepełnosprawnej

     e) klauzula informacyjna.

4. Termin składania wniosków:

    Wnioski  przyjmowane   są   w   każdym   czasie,   aż   do   wyczerpania   środków 

    finansowych.