Drukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Józefa Piłsudskiego 66, 22 – 200 Włodawa,  jako Administrator Pani/ Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, iż:

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku;