Znak sprawy PCPR-S.1110.1.2022

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Powiatowym Centrum Rodzinie we Włodawie konkurs nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie

 Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włodawie
Urszula Rudko