Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zawiadamia, że Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował iż zostały zatwierdzone kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2022 roku.

Obszary programu, które będą realizowane w roku 2022:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków i wystąpień do Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarach: B, C, D, F, G  na rok 2022 trwa od 01 grudnia 2021 r. do 01 marca 2022 r., natomiast nabór wniosków
w obszarze A i E jest prowadzony w trybie ciągłym.

W związku z powyższym, wnioski dotyczące obszarów: B, C, D, F i G  programu na rok 2022 przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie – jednostce realizującej „Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku” – do dnia 15 lutego 2022 r.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl